شرح فعالیت

توضیحات

کشیک هفتگی نماز جمعه

25 دستگاه تاکسی و 6 دستگاه مینی بوس( 700دستگاه)

تبدیل به احسن تاکسی فرسوده

4 دستگاه مربوط به سال 97

بغل نویسی و درج آرم و علائم

50 دستگاه

نصب کد شناسایی و برچسب قیمت

90 دستگاه

صدور و تعویض کارت تاکسیرانی

25 فقره

به کارگیری خودرو گشت تاکسیرانی

یک دستگاه سمند

رسیدگی به شکایات مردمی با تشکیل جلسه کمیته انظباطی

5 جلسه

حضور غیاب تاکسی 7:00 الی 7:30 صبح

در شرایط خاص

رسیدگی به آژانس های سطح شهر

 4مورد عدم بغل نویسی و نداشتن پروانه تاکسیرانی

نظارت و اعمال قانون رانندگان آژانس های سطح شهر

12مورد

صدور پروانه ناوگان دیزلی (تریلر – مینی بوس-کامیون و غیره )

37مورد

نظارت و اعمال قانون مسافربر شخصی

25 مورد

راه اندازی سایت و نرم افزار تاکسیرانی و تغییر پروانه تاکسیرانی از دستی به دیجیتالی

انجام شد

رسیدگی به مسافربرهای شخصی ساماندهی شده

10 مورد

جلسه شورای ترافیک

3جلسه

بازرسی مستمر از نصب علائم و آرم تاکسی ها وکنترل نرخ مصوب

همه روزه

نصب علائم و تابلو خطوط تاکسی

4 مورد

پیگیری مداوم در جهت کاهش هزینه های آزمایش و صدورپروانه تاکسیرانی

انجام شد

قرارداد با شرکت های متولی بیمه در خصوص مساعدت با رانندگان سازمان برای بیمه خودرو شخص ثالث

بستن قرارداد با بیمه پارسیان

سرویس مدارس

برگزاری مناقصه ، نظارت، نصب برچسب ،صدور کارت جهت کلیه خودروهای سرویس مدارس

صدور برگه مرخصی به صورت ایترنتی

635 مورد

صدور و تمدید پروانه وانت نیسان

16 مورد

تهیه برچسب و کارت سرویس در سال 97

45مورد سواری 18 مورد مینی بوس

معرفی شرکت پیمانکار جهت سرویس و ساماندهی مدارس

شرکت پیک بهشت غرب الوند