عملکرد واحد کارپردازی و واحد انبار در پاییز سال 1397

1 ـ خرید قیر جهت کارخانه آسفالت به مقدار 94/348 تن

2 ـ پیگیری وخرید پرچم جهت مراسم دهه مبارک فجربه تعداد 1000 عدد

3 ـ تحویل دادن لباس گرم به کارگران خدمات شهری به تعداد 90 دست

4 ـ خرید نمک به مقدار 200 تن

5 ـ خرید جارو به مقدار 30 تن

6 ـ خرید وسایل پلی اتیلن بازی پارکی 6 دست و نصب در محل های مورد نظر

7 ـ خرید سطل های زباله پارکی به تعداد 50 عدد و تحویل در واحد موتوری

8 ـ خرید لوازم آتش نشانی شامل لباس-کپسول-چکمه-دستکش عملیاتی

9 ـ تحویل حواله های برنج- روغن- تن ماهی-و ماکارونی به کارگران خدمات شهری و شهرداری تعداد 80 نفر

10 ـ تهیه قبض رسید ورود و خروج واحد موتوری- واحد نگهبانی شهرداری – واحد کارخانه آسفالت

11 ـ پیگیری مکاتبه با شورای شهر محترم جهت فروش ضایعات واحد موتوری و واحد انبار

12 ـ تهیه صورتجلسه های تحویلی اجناس

13 ـ پیگیری خرید و کنترل اجناس برای دوایر (کنترل ورود و خروج کالا از انبار)

14 ـ تجهیز ماشین آلات زمستانی

15 ـ خرید گازوئیل جهت سوخت ماشین آلات و کنترل گازوئیل واحد موتوری

16 ـ پیگیری و خرید لاستیک ماشین آلات سنگین و سبک از اداره صنعت معدن و تجارت

 17 ـ انبارگردانی و کنترل لیست اموال دوایر